Прэзідыум ВАК

Галоўным навукова-атэстацыйным органам ВАК з'яўляецца Прэзідыум, які прымае рашэнні па пытаннях прысуджэння вучоных ступеняў i прысваення вучоных званняў.

 

Прэзідыум ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Палажэннем аб Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, Палажэннем аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, Рэгламентам Прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, законамі Рэспублікі Беларусь, дэкрэтамі, указамі і распараджэннямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, іншымі актамі заканадаўства, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі.

 

Колькасць і персанальны склад Прэзідыума зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні са Старшынёй ВАК.

 

На пасяджэннях Прэзідыума разглядаюцца асноўныя пытанні ў галіне атэстацыі навуковых, у тым ліку навукова-педагагічных, работнікаў вышэйшай кваліфікацыі, уключна:

 

 - прысуджэнне вучонай ступені доктара навук на падставе хадайнiцтваў саветаў па абароне дысертацый;

 

- зацвярджэнне рашэнняў саветаў па абароне дысертацый аб прысуджэнні вучонай ступені кандыдата навук на падставе хадайнiцтваў саветаў (вучоных саветаў) арганізацый;

 

 - прысваенне вучоных званняў прафесара i дацэнта;

 

 - настрыфікацыю (прыраўноўванне) дакументаў аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў, выдадзеных атэстацыйнымі органамі дзяржаў, з якімі Рэспублікай Беларусь заключаны дагаворы аб прызнанні і эквівалентнасці дакументаў аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, а таксама грамадзянам замежных дзяржаў і асобам без грамадзянства, у выпадку ажыццяўлення імі прафесійнай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне ў Рэспубліцы Беларусь;

 

- пераатэстацыю асоб, якія маюць вучоныя ступені і вучоныя званні, атрыманыя ў дзяржавах, з якімі Рэспубліка Беларусь не мае дагавораў згодна з часткай першай пункта 68 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, альбо не выканалі iншых патрабаванняў, прадугледжаных у пазначаным пункце;

 

 - разгляд апеляцый па пытаннях прысуджэння вучоных ступеняў i прысваення вучоных званняў.

 

Калі пытанні, якія выносяцца на пасяджэнне Прэзідыума, утрымліваюць дзяржаўныя сакрэты або інфармацыю абмежаванага распаўсюджвання, рэжымна-сакрэтны орган ВАК ажыццяўляе комплекс мер па забеспячэнню абароны дадзенай інфармацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючага заканадаўства.

 

У пасяджэннях Прэзідыума, акрамя членаў Прэзідыума, па запрашэнні Старшыні ВАК могуць прымаць удзел і іншыя асобы.

 

У адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй Прэзідыум мае права:

 

 - адхіляць хадайніцтвы саветаў па абароне дысертацый аб прысуджэнні вучонай ступені доктара навук;

 

 - адмяняць рашэннi саветаў па абароне дысертацый аб прысуджэнні вучонай ступені кандыдата навук;

 

- адхіляць хадайніцтвы вучоных саветаў арганiзацый аб прысваеннi вучоных званняў прафесара i дацэнта;

 

 - даручаць аднаму са сваіх членаў правесці дадатковую экспертызу дысертацыі ў выпадку адсутнасці кваліфікаванай большасці (больш за палову ад агульнай колькасці членаў Прэзідыума ВАК), прыцягваючы для гэтых мэтаў пры неабходнасці іншых спецыялістаў па яе профілю, з адначасовым паведамленнем саіскальніка вучонай ступені аб дадзенай працэдуры;

 

 - здымаць дысертацыі з разгляду ў ВАК пры парушэнні саіскальнікамі прадпісанняў часткі першай пункта 26 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь;

 

- пазбаўляць (аднаўляць) ва ўстаноўленым парадку асоб, якім прысуджаны вучоныя ступені або прысвоены вучоныя званні, вучоных ступеняў i вучоных званняў;

 

- разглядаць іншыя пытанні, звязаныя з прысуджэннем вучоных ступеняў i прысваеннем вучоных званняў.

 

Спіс членаў Прэзідыума ВАК:

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Вучоная ступень, вучонае званне

Месца працы, пасада

Гучок

Аляксандр Яўгенавіч

 

доктар юрыдычных навук, дацэнт Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь, Старшыня

Дабрэга

Кірыл Віктаравіч

 

доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь, намеснік Старшыні

Дубаневіч

Вольга Валер'еўна

 

кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь, галоўны вучоны сакратар

Белы

Аляксей Уладзіміравіч

 

доктар тэхнічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі

Дзяржаўная навуковая ўстанова "Фізіка-тэхнічны інстытут Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", намеснік дырэктара па навуковай рабоце

Вішнеўскі

Міхаіл    Іванавіч

 

доктар філасофскіх навук, прафесар

Установа адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова", загадчык кафедры філасофіі

Гадуноў

Валерый Мікалаевіч

 

доктар юрыдычных навук, прафесар

Установа адукацыі "Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта", дырэктар

Івашкевіч

Алег Анатольевіч

 

доктар хімічных навук, прафесар, 

акадэмік НАН Беларусі

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Казак

Мікалай Станіслававіч

 

доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі

Дзяржаўнае навукова-вытворчае аб’яднанне «Оптыка, оптаэлектроніка і лазерная тэхніка, генеральны дырэктар

Кільчэўскі

Аляксандр Уладзіміравіч

 

доктар біялагічных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, намеснік Старшыні Прэзідыума

Лакотка

Аляксандр Іванавіч

 

доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, акадэмік НАН Беларусі

Дзяржаўная навуковая ўстанова "Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі", дырэктар

Маслава

Валянціна Авраамаўна

 

доктар філалагічных навук, прафесар

Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава", прафесар кафедры германскай філалогіі

Морава

Антаніна Пятроўна

 

доктар эканамічных навук, прафесар

 

Траццяк

Станіслаў Іванавіч

 

доктар медыцынскіх навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі

Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт", загадчык 2-й кафедры хірургічных хвароб

Харын

Юрый Сямёнавіч

 

доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, член- карэспандэнт НАН Беларусі

Установа Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта "Навукова-даследчы інстытут прыкладных праблем матэматыкі і інфарматыкі", дырэктар

Шкуматаў

Уладзімір Макаравіч

 

доктар біялагічных навук, прафесар, член- карэспандэнт НАН Беларусі

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, прафесар кафедры высокамалекулярных злучэнняў