Описание национальных квалификационных документов

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

23 красавiка 2003 г. N 168

 

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI АПIСАННЯЎ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КВАЛIФIКАЦЫЙНЫХ ДАКУМЕНТАЎ АБ ВУЧОНЫХ СТУПЕНЯХ I ВУЧОНЫХ ЗВАННЯХ

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561)

 

1. Зацвердзiць прыкладзеныя апiсаннi нацыянальнага дыплома доктара навук, нацыянальнага дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома кандыдата навук, якi выдаецца па вынiках пераатэстацыi (на падставе настрыфiкацыi), нацыянальнага дыплома доктара фiласофii (Doctor of Philosophy (Ph.D), нацыянальнага атэстата прафесара i нацыянальнага атэстата дацэнта.

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561)

1-1. Устанавiць, што дублiкаты нацыянальнага дыплома доктара навук, нацыянальнага дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома кандыдата навук, якi выдаецца па вынiках пераатэстацыi (на падставе настрыфiкацыi), нацыянальнага дыплома доктара фiласофii (Doctor of Philosophy (Ph.D), нацыянальнага атэстата прафесара i нацыянальнага атэстата дацэнта выдаюцца ў выпадках страты адпаведных дакументаў. Дублiкаты адрознiваюцца ад арыгiналаў дабаўленнем слова "дублiкат" на беларускай, рускай або англiйскай мове адпаведна. Пры гэтым у дублiкаце нацыянальнага дыплома кандыдата навук у левым нiжнiм вугле замест слоў "Старшыня савета па абароне дысертацый" i "Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый" адпаведна надрукаваны словы "Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь" i "Галоўны вучоны сакратар Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь".

(п. 1-1 введен Указом Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561)

2. Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у двухмесячны тэрмiн забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з дадзеным Указам.

3. Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь прыняць меры, накiраваныя на выкананне дадзенага Указа.

4. Дадзены Указ уступае ў сiлу з дня яго афiцыйнага апублiкавання.

 

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

А.Лукашэнка

АПIСАННЕ

НАЦЫЯНАЛЬНАГА ДЫПЛОМА ДОКТАРА НАВУК

 

Дыплом доктара навук уяўляе сабой лiст са спецыяльнай паперы памерам 105 x 160 мм у складзеным выглядзе.

На вонкавым баку дыплома ўверсе ў цэнтры размешчаны вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, нiжэй у два радкi надрукаваны словы "ВЫШЭЙШАЯ АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", пасярэдзiне на фоне вянка з галiнак лаўра ў два радкi - словы "ДЫПЛОМ ДОКТАРА НАВУК".

На левым унутраным баку дыплома ўверсе ў два радкi надрукаваны словы "ПАСТАНОВАЙ ПРЭЗIДЫУМА ВЫШЭЙШАЙ АТЭСТАЦЫЙНАЙ КАМIСII РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок даты i нумара пастановы Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь, нумара пратакола, яшчэ нiжэй - месца для запiсу ў два радкi прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ўладальнiка дыплома.

У цэнтры на фоне вянка з галiнак лаўра ў два радкi надрукаваны словы "ПРЫСУДЖАНА ВУЧОНАЯ СТУПЕНЬ ДОКТАРА", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок назвы галiны навукi, па якой прысуджана вучоная ступень доктара навук, пасля яго - месца для дадатковага запiсу ў адзiн радок слоў "па вынiках пераатэстацыi" або "на падставе настрыфiкацыi" ў тых выпадках, калi пастанова Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь прымаецца па вынiках пераатэстацыi або на падставе настрыфiкацыi.

У левым нiжнiм вугле ў два радкi надрукаваны словы "Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", нiжэй у два радкi - словы "Галоўны вучоны сакратар Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", справа ад гэтых слоў знаходзiцца месца для адпаведных подпiсаў i iх расшыфроўкi.

Нiжэй злева ўказаны серыя "ДН" i рэгiстрацыйны нумар дыплома, сiметрычна справа надрукаваны словы "г. Мiнск", унiзе ў цэнтры ў адзiн радок - словы "РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ".

На правым унутраным баку дыплома размешчаны такiм жа чынам, як i на левым баку, адпаведныя друкаваныя тэксты i запiсы на рускай мове.

 

АПIСАННЕ

НАЦЫЯНАЛЬНАГА ДЫПЛОМА КАНДЫДАТА НАВУК

 

Дыплом кандыдата навук уяўляе сабой лiст са спецыяльнай паперы памерам 105 x 160 мм у складзеным выглядзе.

На вонкавым баку дыплома ўверсе ў цэнтры размешчаны вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, нiжэй у два радкi надрукаваны словы "ВЫШЭЙШАЯ АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", пасярэдзiне ў два радкi - словы "ДЫПЛОМ КАНДЫДАТА НАВУК".

На левым унутраным баку дыплома ўверсе ў адзiн радок надрукаваны словы "РАШЭННЕМ САВЕТА ПА АБАРОНЕ ДЫСЕРТАЦЫЙ", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў чатыры радкi шыфру савета па абароне дысертацый, назвы навуковай арганiзацыi або вышэйшай навучальнай установы, пры якой ён створаны, даты i нумара рашэння ўказанага савета, нумара пратакола, яшчэ нiжэй - месца для запiсу ў два радкi прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ўладальнiка дыплома.

У цэнтры на фоне вiньеткi са словам "ВАК" у два радкi надрукаваны словы "ПРЫСУДЖАНА ВУЧОНАЯ СТУПЕНЬ КАНДЫДАТА", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок назвы галiны навукi, па якой прысуджана вучоная ступень кандыдата навук.

У левым нiжнiм вугле ў два радкi надрукаваны словы "Старшыня савета па абароне дысертацый", нiжэй у два радкi - словы "Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый", справа ад гэтых слоў знаходзiцца месца для адпаведных подпiсаў i iх расшыфроўкi.

Нiжэй злева ўказаны серыя "КН" i рэгiстрацыйны нумар дыплома, сiметрычна справа надрукаваны словы "г. Мiнск", унiзе ў цэнтры ў адзiн радок - словы "РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ".

На правым унутраным баку дыплома размешчаны такiм жа чынам, як i на левым баку, адпаведныя друкаваныя тэксты i запiсы на рускай мове.

 

АПIСАННЕ

НАЦЫЯНАЛЬНАГА ДЫПЛОМА КАНДЫДАТА НАВУК, ЯКI ВЫДАЕЦЦА ПА

ВЫНIКАХ ПЕРААТЭСТАЦЫI (НА ПАДСТАВЕ НАСТРЫФIКАЦЫI)

 

Дыплом кандыдата навук, якi выдаецца па вынiках пераатэстацыi (на падставе настрыфiкацыi), уяўляе сабой лiст са спецыяльнай паперы памерам 105 x 160 мм у складзеным выглядзе.

На вонкавым баку дыплома ўверсе ў цэнтры размешчаны вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, нiжэй у два радкi надрукаваны словы "ВЫШЭЙШАЯ АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", пасярэдзiне ў два радкi - словы "ДЫПЛОМ КАНДЫДАТА НАВУК".

На левым унутраным баку дыплома ўверсе ў два радкi надрукаваны словы "ПАСТАНОВАЙ ПРЭЗIДЫУМА ВЫШЭЙШАЙ АТЭСТАЦЫЙНАЙ КАМIСII РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок даты i нумара пастановы Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь, нумара пратакола, яшчэ нiжэй - месца для запiсу ў два радкi прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ўладальнiка дыплома.

У цэнтры на фоне вiньеткi са словам "ВАК" у два радкi надрукаваны словы "ПРЫСУДЖАНА ВУЧОНАЯ СТУПЕНЬ КАНДЫДАТА", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок назвы галiны навукi, па якой прысуджана вучоная ступень кандыдата навук, пасля яго - месца для дадатковага запiсу ў адзiн радок слоў "па вынiках пераатэстацыi" або "на падставе настрыфiкацыi".

У левым нiжнiм вугле ў два радкi надрукаваны словы "Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", нiжэй у два радкi - словы "Галоўны вучоны сакратар Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", справа ад гэтых слоў знаходзiцца месца для адпаведных подпiсаў i iх расшыфроўкi.

Нiжэй злева ўказаны серыя "КНП" i рэгiстрацыйны нумар дыплома, сiметрычна справа надрукаваны словы "г. Мiнск", унiзе ў цэнтры ў адзiн радок - словы "РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ".

На правым унутраным баку дыплома размешчаны такiм жа чынам, як i на левым баку, адпаведныя друкаваныя тэксты i запiсы на рускай мове.

                                                                                                               АПIСАННЕ

НАЦЫЯНАЛЬНАГА ДЫПЛОМА ДОКТАРА ФIЛАСОФII (DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D)

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561)

 

Дыплом доктара фiласофii (Doctor of Philosophy (Ph.D) ўяўляе сабой лiст са спецыяльнай паперы памерам 105 x 160 мм у складзеным выглядзе.

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561)

На вонкавым баку дыплома ўверсе ў цэнтры размешчаны вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, нiжэй у два радкi надрукаваны словы "ВЫШЭЙШАЯ АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", пасярэдзiне на фоне вiньеткi са словам "ВАК" у два радкi - словы "ДЫПЛОМ ДОКТАРА ФIЛАСОФII (Рh.D)".

На левым унутраным баку дыплома ўверсе ў два радкi надрукаваны словы "REPUBLIC OF BELARUS SUPREME ACCREDITATION СОММIТТЕЕ", нiжэй у адзiн радок - словы "Ву decision of the Dissertation Counсil", яшчэ нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў чатыры радкi шыфру савета па абароне дысертацый, назвы (на англiйскай мове) навуковай арганiзацыi або вышэйшай навучальнай установы, пры якой ён створаны, даты i нумара рашэння ўказанага савета, нумара пратакола.

У цэнтры на фоне вiньеткi са словам "ВАК" у адзiн радок надрукаваны словы "Hereby confers on", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок поўнага прозвiшча ўладальнiка дыплома на англiйскай мове.

Нiжэй у два радкi надрукаваны словы "the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D)", пасля iх знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок назвы галiны навукi, яшчэ нiжэй - месца для дадатковага запiсу ў два радкi (у выпадках неабходнасцi такога запiсу згодна з заявай уладальнiка дыплома) назвы спецыяльнасцi, па якой абаронена дысертацыя.

Нiжэй злева ўказаны серыя "РD" i рэгiстрацыйны нумар дыплома, унiзе ў цэнтры ў адзiн радок надрукаваны словы "РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ".

На правым унутраным баку дыплома ўверсе на фоне вiньеткi са словам "ВАК" у шэсць радкоў надрукаваны словы "in recognition of his (her) proficiency and qualification in the general and special sciences and research defined by the above stated institution for this type of degree. Awarded and sealed by the Committee at Minsk, Republic of Belarus", нiжэй злева надрукавана слова "Chairman", яшчэ нiжэй - словы "Chief Secretary", справа ад гэтых слоў знаходзiцца месца для подпiсаў, iнiцыялаў i прозвiшчаў Старшынi i галоўнага вучонага сакратара Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь.

Нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок з левага боку серыi i нумара дыплома кандыдата навук, з правага - даты (месяц, дзень месяца i год пастановы Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь аб зацвярджэннi рашэння савета па абароне дысертацый аб прысуджэннi вучонай ступенi кандыдата навук), унiзе ў цэнтры ў адзiн радок надрукаваны словы "РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ".

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 01.12.2011 N 561)

 

 

АПIСАННЕ

НАЦЫЯНАЛЬНАГА АТЭСТАТА ПРАФЕСАРА

 

Атэстат прафесара ўяўляе сабой лiст са спецыяльнай паперы памерам 105 x 160 мм у складзеным выглядзе.

На вонкавым баку атэстата ўверсе ў цэнтры размешчаны вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, нiжэй у два радкi надрукаваны словы "ВЫШЭЙШАЯ АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", пасярэдзiне на фоне галiнкi лаўра ў два радкi - словы "АТЭСТАТ ПРАФЕСАРА".

На левым унутраным баку атэстата ўверсе ў два радкi надрукаваны словы "ПАСТАНОВАЙ ПРЭЗIДЫУМА ВЫШЭЙШАЙ АТЭСТАЦЫЙНАЙ КАМIСII РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок даты i нумара пастановы Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь, нумара пратакола, яшчэ нiжэй - месца для запiсу ў два радкi прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ўладальнiка атэстата.

У цэнтры на фоне галiнкi лаўра надрукаваны ў два радкi словы "ПРЫСВОЕНА ВУЧОНАЕ ЗВАННЕ ПРАФЕСАРА", нiжэй у адзiн радок - словы "па спецыяльнасцi", яшчэ нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок назвы спецыяльнасцi, па якой прысвоена вучонае званне прафесара, пасля яго - месца для дадатковага запiсу ў адзiн радок слоў "па вынiках пераатэстацыi" або "на падставе настрыфiкацыi" ў тых выпадках, калi пастанова Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь прымаецца па вынiках пераатэстацыi або на падставе настрыфiкацыi.

У левым нiжнiм вугле ў два радкi надрукаваны словы "Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", нiжэй у два радкi - словы "Галоўны вучоны сакратар Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", справа ад гэтых слоў знаходзiцца месца для адпаведных подпiсаў i iх расшыфроўкi.

Нiжэй злева ўказаны серыя "АП" i рэгiстрацыйны нумар атэстата, сiметрычна справа надрукаваны словы "г. Мiнск", унiзе ў цэнтры ў адзiн радок - словы "РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ".

На правым унутраным баку атэстата размешчаны такiм жа чынам, як i на левым баку, адпаведныя друкаваныя тэксты i запiсы на рускай мове.

 

АПIСАННЕ

НАЦЫЯНАЛЬНАГА АТЭСТАТА ДАЦЭНТА

 

Атэстат дацэнта ўяўляе сабой лiст са спецыяльнай паперы памерам 105 x 160 мм у складзеным выглядзе.

На вонкавым баку атэстата ўверсе ў цэнтры размешчаны вiдарыс Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, нiжэй у два радкi надрукаваны словы "ВЫШЭЙШАЯ АТЭСТАЦЫЙНАЯ КАМIСIЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", пасярэдзiне на фоне вiньеткi са словам "ВАК" i вянка з галiнак лаўра ў два радкi - словы "АТЭСТАТ ДАЦЭНТА".

На левым унутраным баку атэстата ўверсе ў два радкi надрукаваны словы "ПАСТАНОВАЙ ПРЭЗIДЫУМА ВЫШЭЙШАЙ АТЭСТАЦЫЙНАЙ КАМIСII РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ", нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок даты i нумара пастановы Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь, нумара пратакола, яшчэ нiжэй - месца для запiсу ў два радкi прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ўладальнiка атэстата.

У цэнтры памiж вiньеткамi са словам "ВАК" у два радкi надрукаваны словы "ПРЫСВОЕНА ВУЧОНАЕ ЗВАННЕ ДАЦЭНТА", нiжэй у адзiн радок - словы "па спецыяльнасцi", яшчэ нiжэй знаходзiцца месца для запiсу ў адзiн радок назвы спецыяльнасцi, па якой прысвоена вучонае званне дацэнта, пасля яго - месца для дадатковага запiсу ў адзiн радок слоў "па вынiках пераатэстацыi" або "на падставе настрыфiкацыi" ў тых выпадках, калi пастанова Прэзiдыума Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь прымаецца па вынiках пераатэстацыi або на падставе настрыфiкацыi.

У левым нiжнiм вугле ў два радкi надрукаваны словы "Старшыня Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", нiжэй у два радкi - словы "Галоўны вучоны сакратар Вышэйшай атэстацыйнай камiсii Рэспублiкi Беларусь", справа ад гэтых слоў знаходзiцца месца для адпаведных подпiсаў i iх расшыфроўкi.

Нiжэй злева ўказаны серыя "АД" i рэгiстрацыйны нумар атэстата, сiметрычна справа надрукаваны словы "г. Мiнск", унiзе ў цэнтры ў адзiн радок - словы "РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ".

На правым унутраным баку атэстата размешчаны такiм жа чынам, як i на левым баку, адпаведныя друкаваныя тэксты i запiсы на рускай мове.